KUP TERAZ

KUP W PREORDERZE

Kup w preorderze w dniach pomiędzy

07.06 - 20.06 i weź udział w konkursie.

Do wygrania kolacja dla 2 osób z

Edytą i Cezarym + komplet perfum

Omnia Oud to perfumy, które idealnie odzwierciedlają znaczenie słowa "Omnia". To nadzwyczajna i unikalna kompozycja, stworzona częściowo w tętniącym życiem Dubaju. Nieograniczona doskonałość tej esencji jest symbolem wyjątkowości w świecie perfum. Od pierwszej chwili uwodzi zmysły intensywnymi nutami szafranu, które dodają zapachowi tajemniczości i głębi. W sercu kompozycji rozkwitają szlachetne akordy róży i wanilii, tworząc harmonijną symfonię. Baza zapachu, zdominowana przez majestatyczne drzewo agarowe (oud) i subtelne nuty kakao, nadaje całości niezapomnianego charakteru, pełnego bogactwa i wyrafinowania. Omnia Oud to Twój klucz do niezapomnianych doznań.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

OMNIA OUD


429 pln

239 pln

DRZEWNO - SZAFRANOWY

wygraj kolację z Edytą i Cezarym + komplet perfum

REGULAMIN KONKURSU

DO KOŃCA PREORDERU

KUP

W PREORDERZE

kup zapach w dniach
07.06 - 20.06.2024

udostępnij kreatywne zdjęcie lub wideo z zapachem Omnia Oud na swoim publicznym profilu instagram z #SKYOMNIAOUD

UDOSTĘPNIJ ZDJĘCIE LUB WIDEO

wygrają 3 najbardziej kreatywne prace zgodnie z regulaminem.

OPUBLIKOWANIE ZWYCIĘZCÓW

do wygrania 1. miejsce kolacja z Edytą i Cezarym + komplet perfum o wartości blisko 2000zł. 2 i 3 miejsce komplet perfum Sky&Co.

DO

WYGRANIA


OMNIA OUD

KUP TERAZ

Perfumy Omnia Oud 50 ml. W ich skład wchodzą :

Nuty głowy : szafran

Nuty serca : róża, wanilia

Nuty bazy : drzewo agarowe ( Oud ), kakao

OMNIA OUD


Od pierwszej chwili uwodzi zmysły intensywnymi nutami szafranu, które dodają zapachowi tajemniczości i głębi. W sercu kompozycji rozkwitają szlachetne akordy róży i wanilii, tworząc harmonijną symfonię. Baza zapachu, zdominowana przez majestatyczne drzewo agarowe (oud) i subtelne nuty kakao, nadaje całości niezapomnianego charakteru, pełnego bogactwa i wyrafinowania.

KUP TERAZ

Regulamin konkursu

SZCZEGÓŁY REGULAMINU

Do wygrania kolacja z Edytą Pazura i Cezarym Pazura dla 2 osób + komplet perfum o wartości blisko 2.000 zł !

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Organizatorem konkursu pod nazwą „#OMNIAOUD – WYGRAJ KOLACJĘ Z EDYTĄ I CEZARYM + komplet perfum O WARTOŚCI BLISKO 2000zł" (dalej: „Konkurs”) jest spółka RSVP Sp. z o.o. ul Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIP: 5170395804, REGON: 381788984


2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.


3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.


4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany, ani zorganizowany przez Instagram.


5. Konkurs jest organizowany na podstawie przepisów art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.


6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.


§2


1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na portalu Instagram na kontach:@edyta_pazura oraz @sky_and_soul_Konkurs rozpocznie się publikacją zadania konkursowego na wyżej wymienionych kontach instagramowych i zakończy opublikowaniem Laureatów na tych kontach


2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ponieważ Konkurs jest organizowany za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie profilu publicznego w tym serwisie społecznościowym.


3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz spółki RSVP Sp. z o.o. , członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci oraz ich przysposobieni lub przysposabiający.


4. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie 07.06.2024 do 20.06.2024 zakupić produkt Omnia Oud (Perfumy marki SKY&Co. 50 ml.) dostępny na stronie skyandco.pl/perfumy oraz wykonać zadanie konkursowe najpóźniej do 08.07.2024, które polega na opublikowaniu na swoim publicznym profilu na Instagramie zdjęcia lub materiału wideo wyżej wymienionego produktu z widoczną buteleczką perfumy marki SKY&Co. Omnia Oud 50 ml oraz widoczną etykietą wraz z hasztagiem #skyomniaoud oraz oznaczeniem profili sky_and_soul_. W treści postu odpowiedzieć na pytanie: "Jakie było Twoje pierwsze wrażenie z Omnia Oud ?"


5. Każdy może zgłosić swój udział w Konkursie dowolną ilość razy, ale jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie przy czym organizator wyłoni maksymalnie trzech zwycięzców konkursu.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku, gdy przesyłane przez niego treści zawierające treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje lub dyskredytujące markę Organizatora.


7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, co do których powziął uzasadnione wątpliwości odnośnie ich pełnoletniości, chyba że osoba taka wykaże, że jest pełnoletnia.§3


1.Konkurs odbędzie się w następujących ramach czasowych


a) Preorder podczas którego można zakupić perfumy marki Sky&Co. Omnia Oud 50 ml. będzie trwał od 07.06 do 20.06.2024


b)Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe w dniach od 07.06 do 08.07.2024


c)Ogłoszenie zwycięzców konkursu w dniu 10.07.2024


2. W Konkursie, spośród zgłoszeń Organizator dokonuje wyboru 3 laureatów, którzy w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonali zadanie konkursowe oraz spełnili warunki konkursu. Laureaci zostaną wybrani do dnia 10.07.2024.


3. Laureat z 1 miesjaca wygrywa kolację z Edytą Pazura oraz Cezarym pazura w Warszawie + komplet perfum Sky&Co. 2 i 3 miejsce wygrywają laureaci zestaw perfum marki sky&co o wartości prawie 2 000 zł.


4. Ogłoszenie Laureatów nastąpi w dniu 10.07.2024 a po jego ogłoszeniu na kontach @edyta_pazura oraz @sky_and_soul_ w serwisie Instagram każdy z Laureatów zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie go jako Laureata Konkursu w materiale „Instastory” opublikowanym przez influencerów będących właścicielami kont instagramowych @edyta_pazuraoraz @sky_and_soul_ .


5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do 7 dni od publikacji Laureatów w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się w terminie 7 dni poprzez prywatną wiadomość zwrotną, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagroda główną i wszelkie z nią związane szczegóły zostaną ustalone po ogłoszeniu zwycięzcy bezpośrednio z Edyta Pazura oraz Cezarym Pazura. Drugie i trzecie miejsce otrzyma nagrodę w formie wysyłki na podany przez laureata adres do 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzców danego etapu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zdjęć. Wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.


6. Spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, Organizator dokonuje wyboru trzech Uczestników (Laureatów nagrody), którzy w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób wykonali zadanie konkursowe. Laureaci zostaną ogłoszeni do dnia 10.07.2024. Nagrodami w konkursie są: Nagroda główna kolacja w Warszawie z Edytą Pazura i Cezarym Pazura + komplet perfum o wartości blisko 2000zł. 2 i 3 miejsce to wygrana kompletu perfum marki Sky&Co o wartości blisko 2000zł.


§4


1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (dalej jako: Administrator) jest Organizator.


2. Wszystkie dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 - dalej jako Ustawa).


3. Dane osobowe Uczestników i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Laureatów). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia (organizacja i przeprowadzenie Konkursu), art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia (rozpatrzenia reklamacji), 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).


4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.


5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z realizacją Konkursu m.in. podmiotom świadczącym usługi kurierskie.


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa: w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Organizatora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


7. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje:- prawo dostępu do danych osobowych,- prawo do sprostowania danych osobowych,- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych,- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, -że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub Ustawy.


8. Organizator będzie zbierał od Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody (Laureatów) imię, nazwisko oraz adres do korespondencji (wysyłki nagrody).


9. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.


§5


1. Każdy Uczestnik realizujący zadanie konkursowe zgłaszając utwór do Konkursu (dalej jako: Utwór) oświadcza, że jest jego autorem oraz że posiada prawa autorskie do Utworu, który został użyty w Konkursie. W przypadku, gdy Uczestnik użył przy realizacji zadania konkursowego utworów cudzych, uczestnik oświadcza również, iż posiada zgodę autora na użycie tych utworów, jak również, że zgłoszenie tego utworu do Konkursu nie narusza praw osób trzecich.


2. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator zastrzega, iż nabywa prawa autorskie do Utworu z chwilą wydania nagrody. Na mocy niniejszego postanowienia, Uczestnicy będący laureatami Konkursu z momentem przekazania Nagrody, przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu, którego użyli w Konkursie, na wszystkich znanych w dniu wydania nagrody polach eksploatacji, a w szczególności:


a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisu magnetycznego

oraz techniką cyfrową.


b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;


c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


d. utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej, wykorzystanie w kampaniach Internetowych.


3. Ponadto nagrodzony Uczestnik udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Utworu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.


4. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać Utwór oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora. Nagrodzony Uczestnik upoważnia także Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.


5. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.


6. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Organizatorowi. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.


7. Wydana nagroda uzyskana w Konkursie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do Utworu oraz za udzielenie stosownych zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje żadne odrębne wynagrodzenie.


8. Co do Utworów Uczestników nienagrodzonych, z momentem zgłoszenia Utworu w Konkursie udzielają oni Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z tych Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ustępie 2 powyżej.§6


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://skyandco.pl/perfumy/


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu, przy czym zmiany takie nie mogą naruszać praw słusznie nabytych w Konkursie przez osoby, które przystąpiły do Konkursu przed zmianą Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu podana zostanie do wiadomości poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji wraz z treścią nowego Regulaminu na stronie https://skyandco.pl/perfumy/


3. Informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z RSVP Sp. zo.o. pod adresem e-mail: perfumy@skyandco.pl . Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni roboczych.